Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Meslek Seçiminde Ailenin Rolü

  Meslek seçimi bireyin yaşamında vermiş olduğu en önemli kararlardan biridir. Her birey yaşamının belli bir döneminde meslek tercihlerini kesinleştirerek ileride icra edeceği mesleği belirler. Eğer bir birey mesleki kararı verme çağına geldiği halde seçenekler arasında bocalıyor, sık sık kararlarını değiştiriyor ve bir türlü mesleki tercihini kesinleştiremiyorsa mesleki açıdan bir kararsızlık yaşadığı düşünülebilir (Kuzgun, 2000).

 

Her anne- baba meslek seçimi sırasında kararsızlığa düşen çocuğuna nasıl yardım etmesi gerektiğini düşünür. Ancak anne-babaların çoğu, çocuklarını ve meslekleri yeterince tanımadıklarından pek yardımcı olamazlar. Anne- babanın işini güçleştiren durumlardan biri de gencin içinde bulunduğu gelişim basamağıdır. Ergenlik dönemi adını alan bu gelişim basamağında genç, kendi bedeninde oluşan fiziksel ve fizyolojik değişimlerin etkisi altındadır. Bu durum gençte bir kararsızlık ve bocalama yaratır. Bunalımlı dönemde olması kadar, kendini ve meslekleri de tanımaması da bu kararsızlığa neden olur.

 

Gençlerin mesleğe yöneltilmesinde anne- babaya düşen görevler

Her şeyden önce çocuğunu tanımaya çalışmak. Çocuğun küçük yaştan itibaren ilgi duyduğu, zevk aldığı ve başarılı olduğu etkinlikleri saptamak, bunun yanı sıra ilgi duymadığı, hoşlanmadığı ve başaramadığı alanları belirlemek.

Genç, meslekler hakkında bilgisizse, ona belli iş yerlerini, atölye ve fabrikaları gezme olanağı yaratma, belli meslek sahipleri ile ilişki kurdurmak, meslekleri tanımasına yardımcı olmak, bu arada anne ve baba olarak da bu meslekler hakkında bilgi toplamak.

Her meslek için gereken eğitim türünü ve süresini öğrenmek.

Gencin mesleklere ilişkin duygu ve düşünceleri hakkında tartışmak. Her gün, seçeceği meslek konusunda fikir değiştirse de, onu sabırla dinlemek, kararsızlığını anlayışla karşılamak, olgunlaşmasına yardımcı olmak.

Yaşamının her döneminde olduğu gibi, meslek seçimi sırasında da çocuğunun yanında yardıma hazır olduğunu hissettirmek.

Genç geleceği hakkında endişeli ise, kendisine güven vererek karar almasında yardımcı olmak.

Gencin belli bir ilgi ve becerisi varsa onu nasıl geliştireceğini araştırmak ve bu olanağı kendisine hazırlamak.

Eğer genç çok kararlı ise ve o alanda yetenekli ve istekli ise, anne babanın arzu ve geleneklerine ters düşse de, onu vazgeçirmemek.

Kaynak: KUZGUN, Y. Rehberlik ve Psikolojik Danışma. ÖSYM Yayınları. Ankara -1997