Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Bir Tutam Empati

altAile, evlilik ya da kan bağına dayanan, toplumu oluşturan, içinde bulunduğumuz en küçük sosyal gruptur. Toplumlar aileden oluşur. Aileler toplumun yapı taşı görevini görürler. Toplum yapılarının sağlıklı olması ailelerin ne kadar sağlıklı olduğuyla ilgilidir.

    Peki bir üyesi olduğumuz ailemiz ne kadar sağlıklıdır?

   Her ailenin kendi içinde sağlıklı bir yapıya sahip olması, içinde yaşayan aile bireylerinin sosyal yaşamları ve psikolojilerinin de sağlıklı olmasını sağlar.Çünkü çocuk  ilk iletişime ve sosyalleşmesine  aile bireyleri ile başlar.Aile içinde yaşanılan ortamın sorunlu  olması insan ruhu ve psikolojisi  üzerinde oluşabilecek hasarların da kaynağı durumundadır.

   Aile, sorunların çözümünde asıl kaynak durumundadır.Günümüzde birey giderek karmaşıklaşan toplum yapısı içerisinde kendini sürekli belli problemlerle karşı karşıya bulur.Problem çözebilme becerisini ise etkili bir eğitim ve gelişim süreci geçirdiği aile yapısı içerisinde öğrenir.Bireyin eğitilmesinde en etkili ve ilk kurum ailesidir.

   Anne babanın eğitim  ve sosyo-ekonomik durumu, çocuklarına karşı geliştirdikleri ebeveyn tutumları, çocuğun her türlü ihtiyacının karşılanıyor olup olmadığı, bireyin  ait olduğu aile içerisinde kendini ifade edebilme özgürlüğü, çocuğun problem çözebilme yetisinde artı yada eksi etkilere neden olur. Aile içerisindeki bireylerin birbirlerine karşı davranışlarında  dengeli ve tutarlı olduğu demokratik tutum içinde yetişen birey kişilik olarak da dengeli bir gelişim gösterir.Demokratik bir aile içerisinde yetişmek, çocuğun problemlerini akılcı yönden çözebilmesi, özerk bir birey olabilmesi, özgüveninin gelişmesi adına ona bir çok özellik katar.

   Güçlü ve sağlıklı ailenin en önemli özelliği sağlıklı iletişim kurabilme yetenekleridir.Sağlıklı aileler birbirleriyle daha açık, daha net, daha sık ve doğrudan iletişime geçerler. Birbirlerini dinleyerek, anlamaya çalışırlar, gereksiz imalarda bulunmadan açık ifadelerde bulunurlar ve birbirlerini doğru anlarlar. Sağlıklı işlevsel bir aile yoluna çıkan her türlü soruna karşı büyümeye ve gelişmeye devam eder.Bu aileler  de bireyler arası iletişim düzenli  ve etkili bir şekilde devam eder.Etkili iletişim sorunların çözümünde birinci kuraldır.Aile üyelerinin karşılıklı olarak birbirlerinin düşüncelerini ve duygularını doğru olarak anlamalarını sağlar.

   Sağlıksız işlev gören ailelerde roller birbirine karışmış durumda olabilir, ailedeki hiyerarşi bozulmuş,çatışma yönetiminde yetersizlik görülebilir, problem çözme becerilerinin az olması nedeniyle iletişimde birbirine karışık mesajlar verme gibi özellikler görülmesine sebep olur.

   Aile içi problem çözümünde akla gelen ilk kavram iletişim, temel iletişim becerilerinden en önemlisi de empatidir. Empati bir olayı onun gözüyle görebilme, onun kulağıyla duyabilme, onun yüreğiyle hissedebilme becerisidir.

   Aile içerisindeki problemlerin temelinde kişilerin birbirlerinin duygularını ve düşüncelerini tam olarak anlayamamak ya da çoğu zaman yanlış anlamaktan kaynaklanır. Bireyler sorun esnasında muhatabının davranışlarını ve sözlerini kendi penceresinden yorumlar. Bu da çoğu zaman yanlış anlamalara sebep olur.Böylelikle kişiler yanlış anlamanın verdiği öfkeyle tartışma ortamına doğru sürüklenerek, çözüm sürecinin önünü tıkayabilirler.Bazen çözülebilecek küçük bir problem aile birliğini sarsabilecek kadar büyüyebilir ve karmaşıklaşabilir.Fakat yerinde ve zamanında empatik bir iletişim kurabilme, kişilerin birbirlerini anlamalarını kolaylaştırır ve sorunların büyümesini engelleyebilir.

   Sorun esnasında karşımızdaki bireye bir tutam empati ile yaklaşabilmek, kendimizi onun yerine koyarak , anlamak için dinleyebilmek iletişimin doğru başlayabilmesi için çok büyük önem arz eder.Empatik dinlemeyi bilen ve uygulayan bir kişi daha iletişimin başında sorunların çözümüne dair en önemli basamağı çıkmış demektir.

  Empati,  karşımızdaki insanın gözlerine bakarak iletişimi başlattığımız, etkin bir dinlemeyle konuşmaya teşvik ettiğimiz, ve onun  dünyasının kapılarını aralayarak duygularını tam olarak anladığımızı hissettirdiğimiz sihirli bir anahtardır.Bu anahtara sahip olanlar çocukları için destekleyici bir ebeveyn, eşleri için de samimi bir hayat arkadaşı olabilirler.