Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Dikkat Eksikliği

altYaşadığımız toplum içerisinde insan olmanın getirdiği ve toplumda var olan her bireyde olma sıklığı farklı şekillerde ve biçimlerde ortaya çıkan durumlardan biri de “dikkat eksikliğidir”. Bu durum böyle bir bakış açısıyla bakıldığında aile içi uygulamalar ve bireyin kişisel özelliklerine, bireysel farklılıklarına göre yapılan çalışmalarla belli ölçütlerde ortadan kalkabilmektedir.

Aileler çocuklarındaki dikkat eksikliği durumunu özellikle okul hayatının başlamasıyla fark edebilmektedirler.

 Okul hayatındaki bu olumsuz durum nedeniyle eğitimin temelleri sağlıklı atılmamış olur. Bu durumu en aza indirgemek için okul öncesinden itibaren çocukların mizacına, bireysel özelliklerine uygun sportif aktiviteler, oyunlar ve ebeveynlerle sağlıklı iletişim ortamı yaratılmalıdır.

Dikkat eksikliği olan bir bireyi gözlemlediğimizde şu noktalar dikkati çekmektedir:

1)Bireyin içinde bulunduğu bir işe ya da oyuna dikkat vermekte zorlanma ve dikkatin çok çabuk dağılması.

2)Başladığı işleri yarım bırakma, tamamlayamama.

3)Kendisiyle iletişim esnasında, karşıdaki kişinin söylediğine yoğunlaşamama.

4)Kendisinden beklenen sorumlulukları(ev ödevi, ders içi etkinlikler )yerine getirmekten kaçınma.

5)Çevrelerindeki detayları gözden kaçırma.

6)Sorumluluğu yerine getirmek için verilen eşyaları kaybetme ve unutma.

7)Oyuncakları ile oynama konusunda çabuk sıkılıp farklı bir alana yönelme (özellikle okulöncesi dönemde)

8)Sınıf ortamında dersi takip etmede zorlanma.

Dikkat eksikliği konusunda ebeveynlere ve öğretmenlere birtakım görevler düşmektedir:

Ebeveyn olarak:

1)Çocuğun başkalarıyla kıyaslanması ve başkalarının örnek gösterilmesi sakıncalı bir durumdur. Bu durumdan kaçınılmalıdır.

2)Çocuğun enerjisini atabileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Spor aktivitelerine yönlendirme yapılmalıdır.

3)Çocuğun günlük hayatı belirli bir düzen şeklinde olmalıdır.(yemek yeme, ders çalışma, yatma)

4)Çocuğun sorumluluklarını yerine getirmesi için oluşturulan kurallar net ve tutarlı olmalıdır.

5)Dikkat süresini uzatacak aktiviteler(bulmacalar, resim eşlemeler) yapılmalıdır.

6)Aileler çocuklarla birlikte vakit geçirmeli ve çocukla birlikte eğitici oyunlar oynanmalıdır.

Öğretmen olarak:

Dikkat dağınıklığının en belirgin olduğu ortamlardan biri de sınıftır. Su nedenle öğretmenler  dikkat eksikliği olan çocuğa yardımda en önemli öğelerden biridir.Öğretmenin yapması gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

1)Öğretmenler çocuğu gözlemlemeli ve onları başarılı oldukları alana yönlendirmeli.

2)Genelde ön sıralarda oturtup dikkat dağınıklığında müdahale etmeli

3)Dikkat dağınıklığı olan çocuklar eşyalarını unuturlar. Kendilerinin ve başkalarının malına saygılı olmaya yönelik çalışmalarda bulunulabilmeli.

 “ HER ÇOCUK ÖZELDİR. ÇOCUKLARIMIZA DEĞER VERELİM”