Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Sorumluluk

alt

SORUMLULUK

 

Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.

Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve istenilen şekilde istenilen biçimde yerine getirmek zorundadır. Sorumluluk duygusu ya küçük yaşta doğal olarak var olan çevre dolayısıyla insanın içinde yer eder veya daha sonra dışarıdan verilen eğitimle yaratılır. 

Sorumsuz insan sürekli başkaları tarafından güdülen insandır. Sorumlu insan ise, yapılması gereken bir işi zamanında yapabilmek için inisiyatifi ele alıp kendiliğinden harekete geçebilen insandır. 

 

Bireylerin kendilerine karşı, ailelerine karşı ya da başkalarına karşı yerine getirmesi gereken yükümlülükler, zamanında ve eksiksiz olarak yapabilmesi durumuna, sorumluluk almak denir. Kişinin ailesine karşı aldığı sorumluluklar, aileyi geçindirmek ile ilgili olabilir. Ya da kardeşinin eğitim masraflarını üstlenen bir abi, bu konuda sorumluluk almıştır. Babasının hastalığı ile ilgilenmek ve bakımını sağlamak, bir kızın sorumluluğu altında olabilir. Yalnızca özel yaşamda değil, iş yaşamında da sorumlulukların örnekleri çoğaltılabilmektedir. Örneğin bir üsteğmen, bölüğündeki 150 askerin sorumluluğunu almıştır. Her bir askerin sağlığı, beslenmesi, mutluluğu ve başarısı, komutanlarının sorumluluğu altındadır. Ya da, özel bir şirkette işletme müdürlüğü yapan bir endüstri mühendisi, şirketinin üretim alanındaki tüm faaliyetlerinden dolayı sorumludur. Bu sorumluluğunu, altındaki çalışanları kontrol ederek ve işin devamını başarılı şekilde sağlayarak üstlenir.

 

KAYNAKÇA

Adapsikoloji.com

Bilgiustam.com

Vikipedi