Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Kızım ve Ben

altBir kızın babasıyla kurduğu ilişki ve içinde bulunduğu etkileşim, onun ileriki yıllarda karşı cinsle (eş, arkadaş, patron) kuracağı ilişkiyi de belirleyecektir. Erkeklere karşı genel değer yargılarının oluştuğu bu süreçte baba ile kız arasındaki diyalog çok önemlidir.

 

    Kız çocuklarının hayata gözlerini açtıkları ilk dönemden itibaren babaları ile kurduğu diyalogun anneden farklı olduğu ve babasının uyarıcılarına farklı tepkiler gösterdiği bir gerçektir.3-4 yaş aralığında girdiğinde (elektra kompleksinde) ise babaya yakın olmak ister. Bunun önünde bir tehdit olarak gördüğü baba figürüne karşı kıskançlık beslerler. Zaman içerisinde anne özdeşleşen kız çocuğu bu süreci atlatır.(Psikoseksüel kurama göre sağlıklı olan süreçte böyledir.)

 

  Baba kız çocuğunun gözünde ‘güçlü ve zeki bir kahramandır’ Bu sebeple daha fazla saygı uyandırır. Eğer baba otoriter ve korku uyandıran bir babaysa utangaç ve çekingen bir kız çocuğu olacaktır. Kendini ifade etmektense içine kapanmayı tercih edecektir. Bunun yanı sıra aşırı pasif bir baba da sağlıklı bir süreci desteklemez çünkü kız çocuğu sınırlılıklara da ihtiyaç duyacaktır. Eğer sürekli eleştiri halindeyse ve yanlış yapmasına olanak sağlamıyorsa çocuk kendi doğrularını bulmakta sorun yaşayacaktır.

  Kız çocukları ilk dönemde idealize ettikleri babayı hayatlarındaki sevgi anlayışına da yansıtacaktır. Genellikle babalarına benzeyen insanları seçen kız çocukları eğer babalarını aşırı idealize etmişlerse bu arayışı tamamlayamayacaktır. Çünkü hiçbir erkek birebir babasını yansıtmayacaktır. Bunun yanı sıra babalarından yeteri kadar ilgi ve sevgi görmeyen kız çocukları kendilerinden yaşça ve fikirce olgun erkekleri tercih edecektir.

 

  Aile içerisinde babanın içinde bulunduğu konum da çok önemlidir. Anneyi sürekli aşağılayan eleştiren bir babanın bu tutumu kız çocuğunun bilinçaltında ‘Erkeklere güvenilmez’ iletisini verecektir. Bunun yanı sıra evde hiçbir şeye karışmayan bir baba, kız çocuğunun karşı cinsle kuracağı ilişkide sınırlılıklarını koruyamayacağı riskini de beraberinde getirecektir.

 

    Kendisiyle iletişime geçmek isteyen kız çocuğuna karşı babanın gösterdiği tutum ve sözler çok önemlidir. Özellikle ergenliğe geçiş döneminde ‘çok kilo almışsın, çubuk gibisin’gibi ifadeler ileriye yönelik takıntıların ortaya çıkmasında etkilidir.

 

Anneler baba-kız arasındaki iletişimi sağlamakta odak noktasında bulunur. Bir sorun karşısında baba-kız iletişimi sağlamalı kız çocuğuna baba ile iletişimde cesaretlendirmelidir. Çocuklarımıza karşı görevlerimizin sağlıklı bir süreçte işlemesi onları hayata hazırlamak noktasında önemlidir. Ve unutulmamalıdır ki;

SAĞLIKLI BİREYLER BİLİNÇLİ AİLELERDE YETİŞİR.