Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Merhamet

alt

Merhamet

Merhamet, sözlüklerde “bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” olarak tanımlanmaktadır. Merhamet, herkesin iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusu duymadır. Merhamet tüm insanlar ve tüm canlılar için dünyayı güvenli bir yer kılma duyarlılığına sahip olmadır. Herkese ve her şeye anlayış, acıma ve şefkatle yaklaşmadır. Merhametli insan, başkalarından apayrı bir benlik ve kişilik olduğunu bilmekle birlikte, başkalarının hal ve durumlarını içten sezinleyerek onlara empati gösterir.  

 

 

 

Bir bakıma onlarla özdeşleşme süreci yaşar. İnsanlara merhametle yöneldiğimizde, onların daha iyi hayat şartlarına kavuşmasını, hatta bizim gibi olmasını isteriz. Böylece merhamet aynı zamanda hem adalet hem de eşitlik duygusunun kaynağıdır. Aralarında elbette ki bir fark vardır. Merhamet, iyilik yapmaya, başkalarının durumuna ilgi gösterme ve yardım yapmaya bizi yönelten bir duygudur.

Hz Muhammed'in (SAV)'in şefkat ve merhameti

Hz. Muhammed (SAV), şefkat ve merhamet örneği bir insandı. Onun merhameti sadece kendisine inananlara değil, inanmayanlara, bitkilere, hayvanlara kısacası tüm varlıklara idi. Özellikle yetim ve öksüz çocuklara karşı daha fazla merhamet gösteren bir insandı. Hayvanlara fazla yük yüklenilmesine, eziyet edilmesine, onların aç ve susuz bırakılmalarına karşı çıkar, bu konuda arkadaşlarını uyarırdı. Peygamberimiz (SAV), çocukların kuş yuvalarını bozmasına karşı çıkmıştır. Yeşilliğe önem vermiş, insanlara ağaç dikmelerini emretmiştir. Hz. Muhammed çocukları çok sever, onları kucaklayıp öperdi. Kendi torunlarını omuzlarına alarak onlarla oynardı. O, "Merhamet etmeyene merhamet olunmaz" diyerek şefkat duygusundan  yoksun olanların merhamete lâyık olmadığını söylemiştir. Kur’an-ı Kerim’deki , "Ey Muhammed! Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiya Suresi 107. ayet). "Ey inananlar! Yemin olsun ki içinizden, sıkıntıya düşmeniz kendisine ağır gelen, size düşkün, insanlara karşı şefkatli ve merhametli bir elçi geldi." (Tevbe suresi 128. ayet) ayetleri onun merhametli bir insan olduğunu vurgulamaktadır.

 

Merhamet ile söylenmiş güzel sözler ve hadis-i şerifler

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. Hadis-i Şerif

•Küçüklerimize merhamet, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir. Hadis-i Şerif

•Merhamet etmeyene, merhamet edilmez. Hadis-i Şerif

•Merhamet en etkili silahtır; kalbe kadar işler ve ebediyete kadar iyileşmeyecek yaralar açar. Lavigerie

•Merhamet faydasız olunca, insan ondan bıkar usanır. Albert Camus

•Merhamet, her zaman intikamdan daha asildir. William Shakespeare.

•Merhametli cerrah yara sağaltmaz. Türk Atasözü

• Merhamet, afetlerin perdesidir. Hz. Ömer (R.A.)

• Merhamet ve ibadetlerin en hayırlısı, gizli sadaka vermek ve inziva köşesinde ibâdet etmektir. Hz. Ali (R.A.)