Küçükçekmece Dahilerini Arıyor Yarışması Ödül Töreni

Küçükçekmece Belediyesi’nin Küçükçekmece Kaymakamlığı ve Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü...

Vatan Sevgisi Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması Ortaokul kategorisi sonuçlanmıştır.

Vatan Sevgisi Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması Ortaokul kategorisi sonuçlanmıştır. &nbs...

Vatan Sevgisi Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışmasının Lise Kategorisi sonuçlanmıştır.

Vatan Sevgisi Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışmasının Lise Kategorisi sonuçlanmıştır. LİSE ...

  • Küçükçekmece Dahilerini Arıyor Yarışması Ödül Töreni

  • Küçükçekmece Dahilerini Arıyor Proje Yarışması Ortaokul Dereceleri

  • Küçükçekmece Dahilerini Arıyor Proje Yarışması Lise Dereceleri

  • Vatan Sevgisi Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışması Ortaokul kategorisi sonuçlanmıştır.

  • Vatan Sevgisi Konulu Güzel Şiir Okuma Yarışmasının Lise Kategorisi sonuçlanmıştır.

Bilgi Evleri Tanıtım Filmi

 

Duyurular

Previous Sonraki
Kayıtlarımız Devam Ediyor Kayıtlarımız Devam Ediyor Bilgi Evlerinde üye kayıtlarımız devam ediyor. Bilgi Evine üye olmak için; velinizle birlikte 1 adet fotoğraf ve nufüs cüzdanı fotokopisi getirin ve hemen üye olma ayrıcalığını yakalayın. Faaliyetlerimizi izlemekle yetinmeyin, siz de faaliyetlerimizde yerinizi alın. Devam

Ayın Değeri

Previous Sonraki
Sevgi Sevgi “Sevgide güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol.” derken Mevlana sevgimizde güneş gibi sıcak ve içten olmayı ifade eder. İnsanlarla kurduğumuz sevgi bağında onların hatalarını ve kusurlarını örtmeyi, öf... Devam
Doğruluk Doğruluk Doğruluk; insanın inancında, özünde, sözünde, niyetinde, sözleşmelerinde, ticaretinde kısaca bütün fiil ve davranışlarında doğru, dürüst, hakkı gözetir, âdil, ihlâslı ve samimi olma hâlidir. Hile, yalan, iki yüzlülük, riya ve sahtekârlığın zıddıdır. Doğruluk, kimseye zarar vermeden ve ba... Devam
Edep Edep EDEP BİR TAÇ İMİŞ NUR-U HÜDADAN GİY O TACI EMİN OL HER BELADAN Değerlerimiz içinde en güzide yere sahip olan edep, sadece sözde bir konu olmayıp, hayatın her alanında karşımıza çıkan bir konudur. Kökünde Elif, Dal ve Be harflerinden oluşmakta olan edep Elif harfi ile eline Dal harfi ... Devam
Merhamet Merhamet Merhamet Merhamet, sözlüklerde “bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma” olarak tanımlanmaktadır. Merhamet, herkesin iyiliğini isteyip onlara yardım etme arzusu duymadır. Merhamet tüm insanlar ve tüm canlılar için dünyayı güvenli ... Devam
Kanaat Etmek Kanaat Etmek HER NEFES BİR ELHAMDÜLİLLAH Aldığımız her nefes için Allah’a(c.c) hamd ve şükür borçluyuz.  Bu nedenlerdir ki içinde bulunduğumuz her ne durum ve hal varsa her daim kanaat etmemiz gerekir. Kanaat ile birlikte tevekkül, kanaatkârlığı hem tamamlar hem de onun gerçek anlamını açıklar. ... Devam
Çalışkanlık Çalışkanlık GÜCÜM GAYRETİMDİR İnsan yeryüzüne geldiği andan itibaren sürekli olarak bir şeylere ulaşabilmek için gayret içindedir. Başarının altın anahtarı olarak nitelendirebileceğimiz gayret konusu ise durmadan, yılmadan tüm zorluklara rağmen çalışmaya devam etmektir. Bu bağlamda çalışkanlık ve ga... Devam
Vefa Vefa Sözlükte "bir şeyi yerine getirmek, sözünde durmak, bağlılık" gibi anlamlara gelen vefa, ahlâkî bir terim olarak, görülen iyilikleri unutmama, iyilikte bulunanlara misliyle veya daha fazlasıyla karşılık verme demektir. Vefalı davrananlara vefakâr denir. En büyük vefakârlık, yüce yaratıcıyı t... Devam
Sözünde Durmak Sözünde Durmak SÖZ AĞIZDAN BİR KERE ÇIKAR!      Söz ağızdan bir kere çıkar cümlesini duyanlarınız olmuştur. Neden böyle br cümle kullanırlar dersiniz? Bir sözü ikinci kez söyleyemez miyiz? Bu söz ile anlatılmak istenen bu değil. Söz ağızdan bir kere çıkar, verdiğim sözü yerine getir... Devam
Kul Hakkı Kul Hakkı Kul hakkı, insanın sahip olduğu hakları demektir. Kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerim kul hakkı üzerinde önemle durmaktadır. Allah’ın emir ve yasaklarının hemen hemen dörte üçü kul hakkı ile ilgilidir. Bu sebeple, Allah ’a kulluk, yalnızca belli ibadetleri yerine getirmek değil, aynı zamanda ins... Devam
Adalet Ve Kul Hakkı Adalet Ve Kul Hakkı Adalet, üzerindeki vazifeleri zamanında ve yerli yerinde yapmak,insanlara ve hayvanlara haksızlık etmemektir. Adalet, toplumların ve milletlerin payidar olmasına, onların huzur ve ahenk içinde yaşamasını sağlar. Adaletsiz bireyin gönlünde huzur, adil olmayan milletlerin etrafında sevgi ve gü... Devam
Saygı Saygı Bir gün Ashâb-ı Kiram(ra), Peygamberimizin(sav) yanında oturuyorlardı O sırada yaşlı bir kişinin yaklaştığı görüldü, anlaşılan Hz Peygamber'le görüşmek istiyordu Sahabeler yaşlı kişiye yer açmakta biraz yavaş davranınca sevgili Peygamberimiz(sav) şöyle buyurdular: "Küçüklerimizi sevmeyen, bü... Devam
Konukseverlik Konukseverlik Türk geleneklerinde, toplumun hemen tümü tarafından benimsenen ve doğal bir davranış gibi içtenlikle uygulanan konuksever bir anlayış vardır. Türkler, misafire önem vermeyi, atadan gelen miras olarak görmüşler, toplum yaşamının sosyal ya da ekonomik, hemen her alanına yaymışlardır. Türk insanı iç... Devam
Öz Disiplin Öz Disiplin Planlı ve disiplinli olmak başarıyı getirir. Öz disiplin insanı iyi, güzel, doğru olana yakınlaştıran ve onun beceri kazanmasına, başarılı bir sonuç almasına, öğrenmesine ve ilerlemesine neden olan süreçtir. Öz disiplin, bir insanın duygularını, isteklerini ve davranışlarını kontrol... Devam
Teşekkür Etme, Özür Dileme Teşekkür Etme, Özür Dileme Bir insana kendisini değerli hissettirmenin ilk adımı ona yaptıkları için teşekkür etmek ve gerektiğinde ondan özür dilemesini bilmektir. “Teşekkür ederim.” ve “Özür dilerim.” sözleri doğru zamanda ve içtenlikle kullanıldığında bütün ilişkilerimizde bir sihir etkisi yapar.  Devam
Takım Ruhu Takım Ruhu Ortak bir amaç için, ortak çalışma içinde olan, en az iki kişiden oluşan gruptur. Ekibin varlığından söz edebilmek için ekibi bir araya getiren ve bir arada tutan bir amacı olmalıdır. Ekibin üyeleri bir araya gelerek kendilerinden daha büyük bir bütünü oluştururlar. Bu nedenle ekip üyelerinin bir... Devam
Adalet Adalet Hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Adalet hakkı hak sahibine vermek demektir. Gerçek adalette kimseye ayrıcalık tanınmaz. İslamiyet ‘adalet’ kavramı üzerinde hassasiyetle durmuş, hiçbir gücün adaletin önüne geçmesine ... Devam
Şükür Şükür ‘Şükür ve sabır iki binek hayvan olsalardı hangisi seçeceğimi kestirmezdim.’  sözüne binaen ve ‘Cennete ilk çağırılacak olanlar bollukta ve darlıkta her zaman Allaha şükredenlerdir.’ Hadisine binaen insanlar üzerinde bulunması gereken en önemli nişanlardan birisi şükürdür. Devam
İzzet Hayat İnsan İzzet Hayat İnsan İZZET “De ki: Ey mülk ve hakimiyet sahibi Allah’ım! Sen mülkü dilediğine verir, dilediğinden onu çeker alırsın! Dilediğini aziz(izzet sahibi), dilediğini zelil kılarsın! Her türlü hayır yalnız Sen’in elindedir!  Sen elbette her şeye kadirsin!“(Ali İmran:26) Fahreddin-i Razi (r.h... Devam
Gayret Gayret GAYRET NEDİR ? Bıkıp usanmadan, özenerek, kendini vererek çalışma, çaba, çalışma isteği, güç bir duruma dayanmak ya da ondan kurtulmak için gösterilen direnç anlamlarına gelir. Devam
Sıdk Sıdk SIDK İbadetlerimizin makbul olmasında ihlâsın, sosyal hayatımızın sağlıklı yürümesinde samimiyetin ayrı bir yeri vardır.İhlâs ve samimiyet karşılıksız sevgi ve saygı, gösterişten dünyevi çıkar beklentisinden uzak davranış demektir.  Hal ve hareketlerinde Allah’a yönelmek yalnız O’nun rız... Devam
Kul Hakkı Ve Helalleşme Kul Hakkı Ve Helalleşme KUL HAKKI VE HELALLEŞME Kul hakkı ve helalleşme konusu İslam dininin en önemli konularından biridir. Allah’ın yalnız kul hakkını affetmediğini unutup hayatı hoyratça yaşıyor çoğu zaman başkasının hakkına girdiğimizin farkında bile olmuyoruz. Hangi sebeple olursa olsun bir insanın hakkını... Devam
Sevgi Ve Hoşgörü Sevgi Ve Hoşgörü  HOŞGÖRÜ Hoşgörü deyince aklımıza gelen ilk tanımlardan biri başka inanç ve düşüncelere saygılı olmaktır. Fakat hoşgörünün bu tanımı kendi inanç ve düşüncelerimizi bir kenara bırakmayı gerektirmez. Bununla birlikte her inanca her düşünceye hoşgörülü yaklaşmak da mümkün olmayacaktır. Yani... Devam
Adalet Adalet ADALET Herkese hakkı olanın verilmesini ön gören ahlaki ilke adalet, sosyal hayat içerisinde birçok kurumun, yapının temelini oluşturur. Bunun içindir ki eski çağ filozoflarından Platon ve Aristoteles’ten başlayarak modern çağa kadar adalet kavramıyla ilgili çeşitli teoriler geliştirilmi... Devam
Sosyal Sorumluluk Sosyal Sorumluluk  SOSYAL SORUMLULUK                                                   ‘’Tohumlar ve tahıllar artık olgunlaşmıyor, inekler gebe kalmıyor, gebe olan hayvanlar artık yavrulamıyor. Dağlar kurudu, ormanlar kurudu, çayırlar kurudu, kaynaklar kurudu, sonra ülkenin üzerine açlık çöktü. Faniler aç... Devam
Cömertlik Cömertlik VEREN EL ALAN ELDEN ÜSTÜNDÜR!        Cömertlik, insanın sahip olduğu imkanlardan muhtaç olanlara meşru ölçüler dahilinde ihsan ve yardımda bulunmasıdır. Tüm kainatı yaratıp, yarattıklarının rızkını unutmayarak mütemadiyen düzenli ve sürekli olarak veren Allah ikram sahibi ve cömerttir. ... Devam
Selamlaşma Selamlaşma SELAM KELAMDAN ÖNCE GELİR İnsanı hayvanlardan ayıran en temel özelliklerinden biri sosyal bir varlık olmasıdır. Yani insan çevresiyle ilişki kurmadan, yardım etmeden ya da yardım almadan hayatını idame ettiremez. Çevresiyle ilişki kurabilmesinin yani sosyalleşebilmesinin başlangıcı ise s... Devam
Sorumluluk Sorumluluk SORUMLULUK   Sorumluluk, kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. Sorumluluk, karakterin en önemli öğelerinden biridir. Sorumlu olan kişi kendi üzerine düşen görevleri ve işlevleri zamanında ve ist... Devam
Yardımlaşma Yardımlaşma YARDIMLAŞMA Bizler insanoğlu olarak dost, eş, arkadaş ve çevre olarak bir bütünüzdür. Bizler doğamız gereği yalnız yaşayamayan ve toplum içinde sürekli etkileşim içinde olan varlıklarız. Bu etkileşim içinde karşılıklı olarak sürekli alışverişte bulunuruz.  Yardımlaşma insan olarak bi... Devam
Cömertlik Cömertlik VERMENİN KUDSİYETİ (CÖMERTLİK)   Cömertlik, eli açıklık demektir. Yani sahip olduğumuz herhangi bir eşyayı veya bir güzelliği başka insanlarla paylaşma duygusudur. Karşısındakine bir şeyler verebilmek ne kadar güzeldir. Fakat karşılık beklemeden, içten bir veriş olmalıdır bu.Cömertli... Devam
Şükür Şükür ŞÜKREDEBİLİYORSAK ‘’ELHAMDÜLİLLAH’’   Şükür, nimeti bize verene teşekkürdür. Sahip olduğumuz her şey için, alıp verdiğimiz nefes, sağlıklı bir ömür, elimiz ayağımız, gören gözümüz, işiten kulağımız, maddi manevi bütün varlığımız için bizlere bu sayısız nimetleri ihsan eden rabbimize şükr... Devam
Adalet Adalet ADALET "Kenar-ı Diclede bir kurt kapsa koyunu,Gelir de adl-i ilâhi Ömer'den sorar onu!" Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesi anlamına gelir. Haklı ile haksızın ayırt edilmesi adaletle sağlanır. Öte yandan, adalet insanların toplum içindeki davranışlarıyla ilgili olduğunda... Devam
Emanet Ve Güven Emanet Ve Güven EMANET VE GÜVEN ‘Emanet’ kelimesinin aslı ‘emn’ kökünden gelmektedir. ‘Emn’ sözlükte, güvenmek, korku ve endişeden emin olmak, ruhun sükûnet bulması anlamlarını ifade etmektedir. Herhangi birine bir şeyi emanet edebilmemiz için, o insanın güvenilir olması, kendisine bir şeyin korkusu... Devam

Velilerimize Özel

Previous Sonraki
Aile İçi İletişim Aile İçi İletişim AİLE İÇİ İLETİŞİM İletişim; bireylerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir.  İki kişinin karşılıklı etkileşimi söz konusudur. Bu etkileşimin başarısı kişinin yaşamındaki mutluluğun temelini oluşturur.  İletişimd... Devam
Çocuk İhmali ve Çocuk İstismarı Çocuk İhmali ve Çocuk İstismarı Çocuk ihmali ve istismarı; çocuklara anne-babaları veya onlara bakıp gözetmek ve eğitmekle görevli kişiler ya da yabancılar tarafından sağlıklarına zarar veren fiziksel, duygusal, zihinsel ya da sosyal gelişimlerini engelleyen davranışlara maruz kalmaları olarak tanımlanabilir.   ... Devam
Meslek Seçiminde Ailenin Rolü Meslek Seçiminde Ailenin Rolü   Meslek seçimi bireyin yaşamında vermiş olduğu en önemli kararlardan biridir. Her birey yaşamının belli bir döneminde meslek tercihlerini kesinleştirerek ileride icra edeceği mesleği belirler. Eğer bir birey mesleki kararı verme çağına geldiği halde seçenekler arasında bocalıyor, sık sık ka... Devam
Bir Tutam Empati Bir Tutam Empati Aile, evlilik ya da kan bağına dayanan, toplumu oluşturan, içinde bulunduğumuz en küçük sosyal gruptur. Toplumlar aileden oluşur. Aileler toplumun yapı taşı görevini görürler. Toplum yapılarının sağlıklı olması ailelerin ne kadar sağlıklı olduğuyla ilgilidir.     Peki bir üyesi olduğumuz aile... Devam
Çocukluk İncinmeleri Geleceği Nasıl Etkiler? Çocukluk İncinmeleri Geleceği Nasıl Etkiler? Çocuk doğum ile birlikte öğrenmeye başlar ve ilk çocukluk yıllarında bireyin gelişiminin temelleri atılır. Bireyler, hayattaki ilk deneyimlerini anne ve babası ile birlikte kazanır. Çocukluk yıllarında kişinin maruz kaldığı gelişimine uygun olmayan davranışlar onun gelecekteki yaşamını belirlediğ... Devam
Sınav Kaygısı Sınav Kaygısı Kişinin sınav sonucunda elde edeceği  başarısızlığı genelleyerek bunu kişiliğinin başarısızlığı olarak algılamasından kaynaklanan; bundan dolayı öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasını engelleyen ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı durumuna sınav kaygısı denir... Devam
Yeni Nesil Anne Baba Tutumları Yeni Nesil Anne Baba Tutumları X kuşağı Y kuşağı derken birde Z kuşağı neslimiz oldu nur topu gibi. Dikkat eksikliği ergenlik problemleri internet bağımlılığı alın size yeni nesil Z kuşağı. Peki, ne oldu da çocuklarımızı bu karmaşık ve zor olan z kuşağının kucağında bulduk. Ne değiştiki bizim kuşaktan bu güne bizde olmayıp... Devam
Çocuk Eğitimde Disiplin Çocuk Eğitimde Disiplin Disiplinin “hayır” sözcüğünü sık kullanmak, arada bir popoya dokundurmak, ceza vermek, bağırarak söz dinletmek, baskı kurmak olduğunu düşünen birçok aile var. Eğitimci gözüyle disiplin; mantıkla açıklanabilir kurallar koymak, bu kurallar doğrultusunda hareket etmek, bunlarda tutarlı davranmak, ço... Devam
Teknoloji Bağımlılığı Teknoloji Bağımlılığı Teknoloji bağımlılığı, diğer bağımlılıklarla (alkol, madde kumar vb.) aynı özellikleri gösteriyor ve beyindeki haz alma duygularını harekete geçiriyor. Kişi her geçen gün kendisine mutluluk veren bu duygusunu artırarak çoğaltmak istiyor. Böylece bireyin bağımlılık davranışı çoğalarak artış göster... Devam
Aile İçi İletişimde Sen Ve Ben Dili Kullanma Aile İçi İletişimde Sen Ve Ben Dili Kullanma Günümüzde pek çok aile çocukları ile aralarında olan iletişim sorunlarını çok geç fark eder. Bu geç fark edişin yanında bir de sorunun sebebi aile içinde değil de ya dış faktörlerde aranır ya da çocuğun kendisinde oysaki çocuk iletişim şeklini çok küçük yaşlarda aileden öğrenir. Belirli bir yaşa ... Devam
Dikkat Eksikliği Dikkat Eksikliği Yaşadığımız toplum içerisinde insan olmanın getirdiği ve toplumda var olan her bireyde olma sıklığı farklı şekillerde ve biçimlerde ortaya çıkan durumlardan biri de “dikkat eksikliğidir”. Bu durum böyle bir bakış açısıyla bakıldığında aile içi uygulamalar ve bireyin kişisel özelliklerine, bireyse... Devam
Ödevler ve Sınırlar Ödevler ve Sınırlar Ödev, öğretmenler tarafından öğrencilerin derste öğrendikleri bilgileri evde pekiştirmeleri adına verilen çalışmalardır. Ödevin diğer veriliş nedeni de çocuğa öz disiplin, bağımsızlık, azim ve zaman yönetimi becerilerini kazandırmaktır. Verilen ödevler sınıflara, öğrenci kapasitelerine ve öğretme... Devam
Yaklaşan Sınav ‘TEOG’ Yaklaşan Sınav ‘TEOG’ Bilindiği gibi SBS’ nin yerini alan yeni bir sınav sistemimiz var.En güncel ismi ile ‘Teog’ yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı.Öncelikli olarak bu sınav sistemini biraz tanıyalım. Bu yeni sistemin asıl amacı, öğrencinin başarısını anlık bir performansa dayalı olarak değil, geniş ... Devam
 Sosyal Fobi ( Sosyal Anksiyete Bozukluğu) Sosyal Fobi ( Sosyal Anksiyete Bozukluğu) Sosyal fobi veya sosyal anksiyete bozukluğu sosyal ortamlarda başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmekten yoğun şekilde kaygı duyma ve korkulan durumlardan kaçınma eğilimi ile tanımlanabilecek bir anksiyete bozukluğudur. Sosyal fobi kişinin başkalarınca değerlendirileceği birden çok durumdan... Devam
Bir Karne Dönemi Daha Bir Karne Dönemi Daha Bir eğitim dönemi daha tamamlanmak üzere. Bazı öğlecilerimiz güzel bir karne getirmenin mutluluğunu ve heyecanını yaşarken bazı öğrencilerimiz ise şimdiden getirecekleri zayıf notlar karşısında ailesiden alacakları tepkileri düşünüp strese girmekte ve tedirginlik yaşamakta. Özellikle çocuklarına ... Devam
Çocuğa Sınır Koyma Çocuğa Sınır Koyma Çocuklar içinde yaşadığımız dünyanın, toplumun kurallarını anlamak isterler. Sorumluluklarını, başkalarının gözündeki yerlerini, kurallar konusunda ne kadar ileri gidebileceklerini, kuralları çiğnedikleri yerde de neler olabileceğini öğrenmek isterler ve bunun için sürekli denemeler yaparlar.  İş... Devam
Çocuğum Yerinde Duramıyor Çocuğum Yerinde Duramıyor Hiperaktivite olarak da bilinen Dikkat Eksikliği- Aşırı Hareketlilik Bozukluğu olan çocuklar davranışlarını kontrol etmekte zorlanırlar. Bu kontrol zorluğu arkadaş ve aile ilişkilerinde sorunlara, okulda başarısızlığa sebep olabilir. Devam
Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disleksia) Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Disleksia) Özel Öğrenme Güçlüğü; Normal ya da normalin üzerinde zekâya sahip kişilerdir. Herhangi fiziksel problemi olmayan (İşitme, Zihinsel, Görme gibi); dinleme, konuşma, okuma-yazma, akıl yürütme ile matematik becerilerinin kazanılmasında ve kullanılmasında önemli güçlükleri olan bireylerdir.  Aynı ... Devam
Velilerin Okul Dönemindeki Çocuklarıyla İletişimi Velilerin Okul Dönemindeki Çocuklarıyla İletişimi Günümüz modern şehirlerinde en yaygın biçimi ile çekirdek aile; anne, baba ve onların çocuklarından oluşan en küçük toplumsal birimdir. Sağlıklı bireylerin yetişmesi ve topluma kazandırılması ancak aile içi sağlıklı iletişim ile mümkündür. Okula başlamış çocuklarla iletişim için ailenin ayrıca bi... Devam
Verimli Bir Ara Dönem Tatili Nasıl Olmalıdır? Verimli Bir Ara Dönem Tatili Nasıl Olmalıdır? Okulların kapanmasıyla birlikte tatile çıkan çocuklar için tatil, her ne kadar rahatlama, dinlenme ve oyun demekse; anne-babanın yaptığı klasik hatalarla birlikte tatil verimsiz hale geliyor. Çocuklar tatilden keyif alamaz hale geliyor. Peki, ebeveyn olarak etkin ve verimli tatil programlamak içi... Devam
Kardeş Kıskançlığı Nasıl Aşılır? Kardeş Kıskançlığı Nasıl Aşılır? “Kardeş kıskançlığı aynı aile çocuklarının ebeveynlerinin ilgisi veya birbirlerine üstünlük için çekişmesine, bir kardeşin diğerinde olan özelliğe sahip olmak istemesine denir. Kıskançlık duygusu çocuğun ebeveynin “sevdiği tek kişi” olma isteğinden, arzusundan kaynaklanır.  Devam
Kızım ve Ben Kızım ve Ben Bir kızın babasıyla kurduğu ilişki ve içinde bulunduğu etkileşim, onun ileriki yıllarda karşı cinsle (eş, arkadaş, patron) kuracağı ilişkiyi de belirleyecektir. Erkeklere karşı genel değer yargılarının oluştuğu bu süreçte baba ile kız arasındaki diyalog çok önemlidir. Devam
Çocuk Psikolojisine Kısa Bir Bakış Çocuk Psikolojisine Kısa Bir Bakış Annelik;  çocuğu mutlu etmek değil, çocuğu hayata hazırlamaktır. Batılı bir felsefecinin sözüyle konuya devam etmek istiyorum. ‘‘Bir çocuğa ya da bir hayvana istediği her şeyi verirseniz, çok kötü bir çocuğunuz ve çok iyi bir hayvanınız olur’’. Yani; çocuğun her istediğini yapmak, iyi annelik dem... Devam
Çocuklarla İletişim Kurmanın İpuçları Çocuklarla İletişim Kurmanın İpuçları İyi bir iletişim için çocuğunuzun daha doğduğu andan itibaren ayrı bir birey olduğunu; kendi seçimleri v e tercihleri olabileceğini kabul etmeniz gerekir. Neyi, ne zaman, nerede, nasıl söyleyeceğini bilmek; olayları basite indirgeyerek sunabilmek gerekir. Etkin dinlemeyi sağlayabilmek için; Devam
Çocuğunuzla Sağlıklı İletişim  Kurmanın  Bir  Kaç Yöntemi Çocuğunuzla Sağlıklı İletişim Kurmanın Bir Kaç Yöntemi 1. Çocuğunuzla vakit geçirin, hayattan tat almaya bakın ve çocuğunuza da bu konuda belli çerçeve de fırsat verin.   2.Çocuğunuzun yanında ve yakınında olun; ona daima yardım edebileceğinizi hissettirin.  3.Verdiğiniz emirleri kızarak değil, gülerek ve hoşgörüyle anlatın. Kuralcı olmay... Devam
Çocuk, Şiddet ve Medya Çocuk, Şiddet ve Medya Dünya üzerinde giderek yayılan şiddet son yıllarda toplumumuzda da belirgin bir şekilde kendini göstermeye başladı. Çok çabuk sinirlenen, öfkeye kapılan, bir bardak suda fırtınalar koparıp kavgalar çıkaran bir toplumun ruh halini yaşamaya başladık. Bunda medyanın özellikle yetişme çağında televiz... Devam
Okul Döneminde Çocuklarda Özgüven Problemi Okul Döneminde Çocuklarda Özgüven Problemi Okulların başlamasıyla birlikte birçok anne ve babanın en önde gelen sorunlarından biri, çocuğunun kendini iyi ifade edememesi ya da çocuğun özgüvenli olmadığıdır. Genellikle çocuklar okulun başlarında içlerine kapanık olurlar ve kimseyle konuşmak istemezler. Çünkü çocuk için okul, hayatlarındaki... Devam
Başarı ve Zeka Başarı ve Zeka Aileler ve öğretmenler, genellikle öğrencilerinin zihin gelişimini önemserler. Onlar için önemli olan çocukların akademik başarılarıdır. Sınavlardan yüksek not almak her zaman daha fazla önemsenir. Genellikle başarılı çocuklar daha zeki kabul edilir. Devam
Ergenlerde Bağımlılık-Özgürlük İkilemi Ergenlerde Bağımlılık-Özgürlük İkilemi Ergen ana-babasıyla ilgili olarak ikilem içindedir: Bir yandan ana-babaya bağımlılıktan sıyrılmayı hedeflerken, öte yandan tam desteğine ihtiyaç duyar. Ergenlik dönemini yaşamakta olan çocuğunuzla birtakım tartışmalar yapacak olsanız da, eldeki tüm bulgular, ergenlerin çoğunun, çoğu zama... Devam
Ergenlik Değişmektir Ergenlik Değişmektir Biliyoruz ki, büyüme çağındaki çocuklar değişen yaşlarıyla birlikte farklılaşan gelişim özellikleri sergilemektedir. Ergenlik kendi içinde de aşamaları olan bir dönemdir. Bu evreleri ve özelliklerini kısaca şu şekilde tanımlayalım: Devam
Özgüven Nedir? Özgüven Nedir? Özgüven kişinin yapabildikleri ve yapamadıklarıyla, olumlu ve olumsuz duygularıyla, yetenekleriyle, korkularıyla, kendini doğal olarak kabul edebilmesi ve kendiyle barışık olmasıdır.   Devam
Verimli Yaz Tatili İçin Öneriler Verimli Yaz Tatili İçin Öneriler Çocuklar ve gençler için 3 aylık tatil başladı. Bütün bir yıl çalışıp, emek harcayan yorulan çocuklar için şimdi dinlenme, eğlenme, arkadaşlarıyla vakit geçirme zamanı... Ama bu kadar uzun bir tatilde sıkılmamak adına bu tatili hem dinlenme ve eğlenme hem de kendinizi geliştirme fırsatı olarak ... Devam
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu dikkat sorunları aşırı hareketlilik ve isteklerini erteleyememe, düşünmeden hareket etme ile kendini gösteren psikiyatrik bir bozukluktur. Bir kişide DEHB var denebilmesi için belirtilerin 7 yaşından önce başlaması, belirtilerin en az 6 ay sürmesi gerek... Devam
Çocuklarda Oyunun Yeri Ve Önemi Çocuklarda Oyunun Yeri Ve Önemi Günümüz teknolojisinde artık kişilik ve zeka dediğimiz kavram aslında anne karnında kendisini bizlere gösterir. Özellikle yeni doğan bebeklerin ağlamasından, huzurlu ya da huzursuz olmasından onun nasıl bir kişiliği olduğunu tespit etmemiz mümkündür. İşte oyun dediğimiz kavram da kişilik gelişimi... Devam
Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığının Kazanılması Çocuklarda Kitap Okuma Alışkanlığının Kazanılması Çocuklarda kitap okuma alışkanlığının kazandırılması zihinsel, duygusal ve davranışsal gelişimleri açısından oldukça önemlidir. Günümüzde çocuklarımızın kitap okuma alışkanlığı edinemediklerini görmekteyiz. Özellikle televizyon, bilgisayar, internet, tablet veya diğer uyaranların çocukların dikka... Devam
Çocuklara Söz Geçirmenin Farklı Formülleri Çocuklara Söz Geçirmenin Farklı Formülleri Pedagog Ali Çankırılı, ebeveynlerin söz dinletebilmek adına yaptığı en büyük yanlışın çocuğun her istediğini yerine getirme ve davranışlarına sınır koymama olduğunu söylüyor. "Biz fakirlik ve baskı altında büyüdük, çocuklarımız maddî sıkıntı çekmesin, baskı altında büyümesin." diyen Devam
Çocuğunuzla Birlikte Yapabileceğiniz Aktiviteler Çocuğunuzla Birlikte Yapabileceğiniz Aktiviteler Çocuklarla birlikte vakit geçirmek hem onlar açısından hem de sizler için çok önemlidir. Özellikle “çocuğumla nasıl vakit geçirim” diye kendi kendinize soruyorsanız ve bulamıyorsanız sizlere birkaç nacizane önerilerde bulunmak isterim. Hem eğitici hem de eğlenceli bu aktiviteleri yaparken keyif a... Devam
Çocuğumun Aynası Çocuğumun Aynası Çocuklarımız ile olan iletişimimiz onların hem bugününü hem de yarını belirlemektedir. Nasıl mı diye soracak olursanız çocuklarımızın birinci derece iletişim kurdukları kişiler anne babaları olup onların karakter gelişiminin temelini oluşturmaktadır. Bu nedenle de bizler neleri yapıyorsak benzer ... Devam
Ergenlik Döneminde Çocuğu Olan Anne-Babalara Öneriler Ergenlik Döneminde Çocuğu Olan Anne-Babalara Öneriler Çocuğunuza vereceğiniz en değerli hediye ilgi, zaman ve sevgidir. Aileden ilgi ve sevgi göremeyen çocuk, ilgiyi başka yerlerde arar ve bulamazsa ümitsizli ve bunalıma düşer. Unutmayın herkes anne-babası tarafından önemli olmak ve sevilmek ister. Devam
Karne Başarısı Ölçütmüdür? Karne Başarısı Ölçütmüdür? Karne zamanı geldi. Bu dönemde çoğu öğrenci “Notlarım düşük gelirse aileme ne cevap vereceğim”, “Annem ve babam bana kızar mı?” gibi sorularla başa çıkmaya çalışır. Ebeveynler ise, “Çocuğumun notları nasıl gelecek?” , “Yine notları düşük gelir mi acaba?” gibi sorulara cevap ararlar. Peki okullard... Devam
Bilgisayar Bağımlılığı ve Çocuk Bilgisayar Bağımlılığı ve Çocuk Günümüzde özellikle teknolojinin de ilerlemesiyle her yaştan herkesin, özellikle çocukların cep telefonlarına, bilgisayarlara erişimi daha da kolaylaştı. Artık her çocuğun bir cep telefonu olmasa da mutlaka her evde bir bilgisayar yer alıyor. Çoğunlukla çocuklar ödevlerini yapabilmek, sosyal ağla... Devam
Aile İçi İletişim Aile İçi İletişim Aile, temel davranış özelliklerinin kazanıldığı ilk yerdir. Kişinin yaşamının ilk yıllarında fizyolojik ihtiyaçlarının (beslenme, sevilme, bakım vb.) zamanında karşılanması sonucu "temel güven duygusu" için temel atılır. Bu durumun aksi oluştuğunda ise çocukta "beni sevmiyorlar, benimle ilgilenmi... Devam
Çocuklarımız Ekran Bağımlısı Olmasın Çocuklarımız Ekran Bağımlısı Olmasın Bağımlılık farklı türleri olan bir kavramdır. Bağımlılık denildiğinde ilk akla gelen madde bağımlılığı oluyor. Fakat bunun yanında başka bağımlılık türlerinden de bahsedilebilir. Uzmanlar madde bağımlılığı kadar tehlikeli olan ekran bağımlılığının yüzyılın sorunu olarak karşımıza çıktığını vurgul... Devam
Çocuk Eğitiminde Doğru Bilinen Yanlışlar Çocuk Eğitiminde Doğru Bilinen Yanlışlar Anne babaların da sık kullandığı doğru bildiği yanlışlar elbette var. Bakalım neler bu vazgeçemediğimiz yanlışlarımız. Devam
Çocuklarla İletişimde Peygamber Metodu Çocuklarla İletişimde Peygamber Metodu Bütün insanlığa verdiği mesajı ile hayatın her alanına ışık tutan Hz. Peygamber (sav), eğitim konusunda da, birçok nasihatin ve uygulamanın sahibidir. “Ben öğretmen olarak gönderildim.’’ Sözünden ilham alarak onun her sözünü ve uygulamasını bir eğitimcinin uygulaması olarak algılayabiliriz. Devam
Çocukta Sorumluluk Bilinci Yerine Ailede Sorumluluk Bilinci Çocukta Sorumluluk Bilinci Yerine Ailede Sorumluluk Bilinci Çocuklarda sorumluluk bilincini geliştirmek istiyorsak, öncelikle bu bilincin bizlerde yerleşip yerleşmediğine bakmamız gerekir. Çünkü insan yaşadığı zaman zarfında sürekli kendini geliştirmekte ve her gün kendisine yeni kavramlar katmaktadır. İşte “çocukluk” dediğimiz dönemde bu kavramların... Devam
Eyvah! Çocuğumda Dikkat Eksikliği Var Eyvah! Çocuğumda Dikkat Eksikliği Var Çocuklarını okula yollayan anne ve baba bir gün bir öğrencisinin öğretmeni tarafından okula davet edilir. Anaokulunda ve büyük çoğunlukla da ilkokul öğrencilerinde olan dikkat eksikliği sınıf veya rehberlik öğretmeni tarafından fark edilir. Bu durum anne ve babayı etkilediği kadar çocuğun ke... Devam
Başarılı Ebeveyn Olmak Başarılı Ebeveyn Olmak Çocuklarınızın sizi model aldığını asla unutmayın. Özelliklede okul öncesi dönem çocuğu, ebeveyninin bütün davranışlarını örnek alır. Siz ona belli bir davranış kazandırmak için belki saatlerce konuşur, uyarılarda bulunursunuz. Ancak öğretmeye çalıştığınız davranışı çocuk sizde görmüyorsa hiçbir ... Devam
Sağlıklı Bir Ailede Sorunları Çözmek İçin Kullanılan Yöntemler Sağlıklı Bir Ailede Sorunları Çözmek İçin Kullanılan Yöntemler Duygu ve düşünceler olduğu gibi, abartılmadan ortaya konulmalıdır. (Bu tutuma kendine güvenli ve kendine saygılı tutum diyoruz. Bu tutum içinde olan kişiler hem kendilerine hem de başkalarına saygı gösterirler) Sorunlar şimdiki bağlam içinde ele alınmalı ve eski birikimler işin içine sokulmamalıd... Devam
Çocukları Bir Kutuya Hapsediyoruz Çocukları Bir Kutuya Hapsediyoruz Hiperaktif, agresif, depresif, dikkati dağınık gibi doktorların tanılayabileceği durumları çocuklarımıza yapıştırdığımızda, onları bir kutunun içine hapsetmiş oluruz. Zihnimiz belirsizlikleri sevmez. Tanımlayamadığımız bir durumla karşılaştığımızda zihnimizi bu durumu tanımlamak ve hemen anl... Devam
Çocuklara Nasihat Verilir mi? Çocuklara Nasihat Verilir mi? Günümüzde küçük bir çocuk, anne-babasından neredeyse her gün nasihat duymaktadır. Ne var ki bu nasihatlerin çoğu pek de bir işe yaramamakta ve çocuk kendi bildiğine devam etmektedir. O zaman “Nasihat kime, ne zaman verilmelidir?” sorusu gündemimize almamız gereken önemli bir sorudur.  Devam

Tarihimizden Değerler

Previous Sonraki
FUZULİ KİMDİR? FUZULİ KİMDİR? Asıl ismi Muhammed bin Fuzuli’dir. Ailesi oğuzların bayat boyundandır ve göçebe yaşamı bırakarak Irak bölgesine yerleşmişlerdir. Azerice, Arapça ve Farsça divan şiirlerini yazmıştır. Hayatı yoksullukla geçtiği için şiirlerine de bunu yansıtmıştır. Fuzuli şiirlerinde tek varlığı en fazla işle... Devam
ALVARLI EFE HAZRETLERİ ALVARLI EFE HAZRETLERİ Erzurum’da yetişmiş önemli şahsiyetlerden biri olan ve Erzurum halkı arasında “Efe Hazretleri” ya da kısaca “Efe” olarak bilinen Alvar İmamının adı, Muhammed olup mahlası ise Lütfi’dir.Hace Muhammed Lûtfi (Alvarlı Efe Hazretleri) 1868 yılında Erzurum'un Hasankale'ye bağlı Kındığı köyünde dünyaya ... Devam
Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? Kanuni Sultan Süleyman Kimdir? 27 Nisan 1495 Pazartesi günü Trabzon‘da doğdu. Babası Yavuz Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun’dur. Hafsa Hatun Osmanlı ya da Çerkezdir. Hürrem Sultan ile evlendi, kızı Mihrimah Sultan‘dır. Kanuni Sultan Süleyman yuvarlak yüzlü, ela gözlü, geniş alınlı, uzun boylu ve seyrek sakallıydı. Kan... Devam
İMAM GAZALİ İMAM GAZALİ Gazzâlî Büyük Selçuklu Devleti devrinin İslam âlimi, filozofu, mutasavvıfı ve müderrisidir. Genel olarak Gazzâlî ve İmam-ı Gazzâlî isimleriyle tanınmaktadır.İmamı Gazalî'nin İslam eğitim ve ahlakı üzerinde getirmiş olduğu yenilik, İslamın özünden uzaklaşma yolun... Devam
YUNUS EMRE ( 1241-1320 ) YUNUS EMRE ( 1241-1320 )     Türk milletinin yetiştirdiği en büyük tasavvuf erlerinden ve Türk dili ve edebiyatı tarihinin en büyük şairlerinden biri olan Yunus Emre'nin hayatı ve kimliğine dair çok bir bilgi bulunmamaktadır.       Yunus'un  bazı mısralarından, 1273'de Konya'da ölen tasavvuf edebiyatının büyük u... Devam
Katip Çelebi Katip Çelebi Şubat 1609 - 6 Ekim 1657 tarihleri arasında yaşamış, İstanbul’ lu bir bilim adamıdır. XVII. yy. Türk ilim dünyasının pozitif ve hür düşünceyi temsil eden en önemli simalarındandır. Devam
Sultan Melikşah Sultan Melikşah Sultan Melikşah, Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarıdır. 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 yılında Bağdat’ta 38 yaşında iken ölmüştür. Babası Sultan Alp Arslan’ın vurulması üzerine 1072’de 18 yaşında tahta geçti. Devam
Mehmet Akif Ersoy Mehmet Akif Ersoy HAKKINDA Doğum Mehmet Ragif 20 Aralık 1873 İstanbul, Osmanlı Devleti Ölüm 27 Aralık 1936 (63 yaşında) İstanbul, Türkiye Meslek ... Devam
ERZURUMLU NENE HATUN ( 1857- 1955 ) ERZURUMLU NENE HATUN ( 1857- 1955 ) Adını çalışmaları ile tarihe yazdıran kahraman Türk kadını Nene Hatun 1857'de yılında doğdu ve Erzurum'da bulunan Aziziye Tabyası'nın savunulmasında gösterdiği kahramanca çalışmalardan dolayı tarihiminizin unutulmaz Türk kadını simgelerinden biri olmuştur.  Nene Hatun henüz yirmi yaşlarında iken ... Devam
ŞEMS- İ TEBRİZİ ŞEMS- İ TEBRİZİ Asıl adı Şemsüddin Muhammed Bin Ali Melik Dad Tebrizidir. İran’ ın Tebriz şehrinde 1185 yılında doğmuştur. Hz. Muhammed’ in ahlakını örnek alan Tebrizi devamlı bir arayış içinde olmuş, manevi bir işaretle de Mevlana Celalettin Rumi’ yi arayıp bulmuştur. Devam
OĞUZ KAĞAN OĞUZ KAĞAN  Oğuz Kağan destanında anlatılan Oğuz Han, aynı zamanda Büyük Hun Türk İmparatorluğunun kurucusudur. Oğuz Han, Türk Töresini; Disiplin , Adalet, Ahlak ve Millete hizmet esası üzerine inşa etmiştir. Devam
FATİH SULTAN MEHMED HAN FATİH SULTAN MEHMED HAN *Sultan II.Murad ve Hüma Hatunun oğludur. Osmanlı Devleti’nin 7. Padişahıdır. *Fatih Sultan Mehmed’in oğulları ; Şehzade Mustafa,II.Bayezid ve Cem Sultan’dır. *Osmanlı ve dünya tarihinde ilk olarak üniversite bağlamında Sahn-ı Seman’ı kurmuştur. *Tarihteki ilk havan topu olduğu bilinen... Devam
CAHİT ZARİFOĞLU CAHİT ZARİFOĞLU HAYATI Doğumu: 01 Temmuz 1940, Ankara  Ölümü: 07 Haziran 1987, İstanbul  Aslen Kahramanmaraşlı'dır. 1940 yılında Ankara'da doğmuş olan şairin çocukluğu Kahramanmaraş'ta geçmiştir. Devam

15 Temmuz Kahramanları

Previous Sonraki
Ömer Halis Demir Ömer Halis Demir  Ömer Halisdemir, (4 Mart 1974, Çukurkuyu, Bor, Niğde - 16 Temmuz 2016, Ankara), Türk asker. 2016 Türkiye askerî darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevliyken, komutanlığı ele geçirmeye kalkışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi alnından vurarak öldüren korum... Devam
Erol Olçak Erol Olçak 1963 yılında Çorum’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Estetik ve Sanat Tarihi mezunu. 1987 yılında Arter Reklam Ajansı’nı kurarak reklamcılığa başladı. Siyasal tanıtım faaliyetine RP’nin seçim çalışmalarıyla başladı. Sonra bir çok kişisel aday kampanyası yaptı. Mehmet Ali Şahin’in 1987'deki aday... Devam
Prof. Dr. İlhan Varank Prof. Dr. İlhan Varank HAYATI Aslen Trabzonlu olan Varank, 1994 yılında Necatibey Eğitim Fakültesi matematik bölümünden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı bursunu kazanarak ABD Ohio State Üniversitesinde bilgisayarlı öğretim teknolojileri alanında master yaptı ve  daha sonra aynı alanda doktorası... Devam
Demet Sezen Demet Sezen   HAYATI   Demet Sezen, Nevşehirli bir ailenin kızıydı. Evli ve bir erkek çocuk annesiydi. Özel Harekât Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Şubesi Sosyal Hizmetler Bürosunda çalışan Demet Sezen, şehit ailelerine acı haberi vermekle görevliydi.  Arkadaşları son dönemd... Devam
Emrah Sapa Emrah Sapa HAYATI Emrah SAPA, 07.10.1987 yılında Ordu ilinin Korgan ilçesinde Sarıaliç Mahallesi’nde doğmuştur. İlkokulu Balıkesir Pelit Halit Selçuk ilkokulunda okudu. Lise öğrenimini ise Ankara´da tamamladı. Babası İsmail SAPA, annesi Ayşe SAPA´dır. Ailenin üçüncü çocuğudur. Annesi 1997´de Balıke... Devam
Cemal Demir Cemal Demir Hayatı   Cemal Demir 1951 İstanbul’da doğmuştur. Evli ve üç çocuk sahibi olan Cemal Demir torna ustasıdır.   Türkiye’de 15 Temmuz 2016 cuma günü askeri darbe girişimi sırasında  Boğaziçi Köprüsü’nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü ) darbeci askerlerin açmış olduğu ... Devam
Halil Kantarcı Halil Kantarcı Geriye 9 aylık Ömer Tarık, 2,5 yaşındaki Zeynep Serra ve 9 yaşındaki Ali Cihad’ı ümmete emanet bırakan Şehid Halil Kantarcı hayatı boyunca darbeci zihniyetlerle savaştı. 28 Şubat döneminde tıpkı 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi ön saflarda savaşan ve hakkı savuna... Devam
Ahmet Özsoy Ahmet Özsoy AHMET ÖZSOY   1967 yılında Amasya’ da doğdu.1985 yılında Amasya İmam Hatip Lisesi’ nden, 1989 yılında Mülkiye’ den mezun oldu. 2004 yılında Türksat’ ta çalışmaya başladı. Tesisler İşletme Direktörü ve aynı zamanda Türksat’ ın güvenliğinden sorumluydu. TRT’ nin ele geçirildiğini duyun... Devam
Mustafa Koçak Mustafa Koçak MUSTAFA KOÇAK   1 Ocak 1982 Yozgat doğumludur. Ankara’da bir mermer atölyesinde işçi olarak çalışan, evli ve iki çocuk babasıdır.     15 Temmuz 2016 Cuma akşamı yapılan askeri darbe girişimine karşı, demokrasi mücadelesi vermek için Beştepe’ye gitti. Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı... Devam
Tolga Ecebalın Tolga Ecebalın TOLGA ECEBALIN (1989 - 15 Temmuz 2016)   Hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısıyla dışarı çıkan ve Saraçhane’ye giden Tolga Ecebalın, hainlerin silahıyla yüzünden vurularak şehit oldu. 15 Temmuz akşamı babası Tarkan Ecebalın ile birlikte Saraçhane’de bulu... Devam
Ahmet ORUÇ, Mehmet ORUÇ Kardeşler Ahmet ORUÇ, Mehmet ORUÇ Kardeşler AHMET ORUÇ, MEHMET ORUÇ KARDEŞLER         1 Ocak 1991’de Adana’da dünyaya gelen polis memuru Ahmet ORUÇ ve aynı görevde olan ikizi Mehmet ORUÇ,15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece Ankara’da Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’nda geçici görevdeyken darbeci hainlerin bomb... Devam
Murat Kocatürk Murat Kocatürk Murat KOCATÜRK Ayakkabı Ustası   Şehit Murat Kocatürk, şehadete kavuşabilmek için vefatından 3 ay önce Türkmen Dağı’na gitmişti. Şehitliği ömrü boyunca çok isteyen Kocatürk, 15 Temmuz akşamı hayaline kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla evden ayrılan Murat Ko... Devam
Türkan Türkmen Tekin Türkan Türkmen Tekin Türkan Türkmen Tekin FETÖ mensuplarının darbe girişimini püskürtmek amacıyla 15 Temmuz'da evlerinde oturmak yerine sokağa çıkmayı tercih eden kahraman kadınlardan biri olan Malatyalı Türkan Türkmen Tekin, Atatürk Havalimanı’nın darbeciler tarafından işgal edildiği haberini alır almaz ail... Devam

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Previous Sonraki
Martı Martı JONATHAN LIVINGSTON EPSİLON YAYINLARI   Martı Jonathon Livingston, diğer arkadaşlarından farklı bir martıdır.  Diğer martılar sadece  karınlarını doyurmak amacındayken,  Jonathan için uçmak daha önemlidir.  Ailesi ise onun bu tutkusundan şikayet etmekte,   bu hevesi yüzünden  zay... Devam
Harikalar Diyarı İstanbul Harikalar Diyarı İstanbul Mazlum Akın TİMAŞ YAYINLARI Arkadaşlar müthiş bir yolculuğa çıkamaya ne dersiniz? Tarih, coğrafya ne kadar güzellik varsa, hepsini karikatürler ve birbirinden kral espriler eşliğinde keşfedeceksiniz.Bu kitabın içindeki bilgilerle İstanbul’un yedi tepesini birden gezmiş kadar olacaksı... Devam
Sevgili Peygamberim Sevgili Peygamberim ÖMER NASUHİ BİLMEN  MAVİ LALE KİTABEVİ YAYINLARI Her çocuk bir çiçektir, bir hazinedir. Çocuklarımızın karakter tohumlarının atıldığı ilk yıllarda öğrenecekleri her şey; gelecekteki tüm tutum ve davranışlarında belirleyici olacaktır. Sevgili Peygamberimde, genç nesillerin Kainatın Ef... Devam
Aynadaki Yalan Aynadaki Yalan NECİP FAZIL KISAKÜREK BÜYÜK DOĞU YAYINLARI Örgüsü beline kadar inen, koyu altın sarısı saçlar... Açık kumral, parlak örneksiz bir renk tonu... Gözleri de saçlarına denk.. Açık bir alın, vezinli bir burun, kendinden kıpkırmızı, hafifçe kalın, kaçak bir istihza büklümüyle kavisli dudak... Devam
İstanbul Semt Öyküleri İstanbul Semt Öyküleri DAMLA YAYINEVİ Sara Gürbüz ÖZEREN   Her karış toprağı tarih kokan İstanbul’un semtleri, mahalleleri, abideleri türlü türlü efsanelere konu olmuş, güzelliğini ilahi bir iksirden almış gibi gizemlidir.  Dilden dile söylenen, kuşaktan kuşağa aktarılan İstanbul semt efsanelerinden ... Devam
Bizim Can Bizim Can Yavuz BAHADIROĞLU NESİL ÇOCUK YAYINLARI   Sevgili çocuklar... Hele yaz tatillerini şöyle bir gözünüzün önüne getiriniz. Güneş pırıl pırıl gökte...Siz orman içlerinde veya deniz kıyılarında ...Sabahın erken saatlerinden, akşamın alaca karanlığına kadar belki oynayacaksınız. Yo... Devam
Yaban Yaban Yakup Kadri KARAOSMANOĞLU İLETİŞİM YAYINLARI   Kendi dönemi içindeki gerçekçilik anlayışına uygun olarak yazılmış olan Yaban'da Yakup Kadri, I. Dünya Savaşı'nın bitimiyle birlikte Sakarya Savaşı'nın sonuna kadar olan sürede bir Anadolu köyünde, köylüleri, köyün durumunu, Milli Mü... Devam
Selo'nun Kuşları Selo'nun Kuşları Cemil KAVUKÇU CAN YAYINLARI Selo'nun Kuşları başlığı altında topladığım bu öykülerimde, topaçların, çemberlerin döndüğü; sokak aralarında, geniş bahçelerde oyunların oynandığı; sinema önlerinde resimli romanların alınıp satıldığı; bisikletlerle dere boylarına gidildiği; kedilerin, kö... Devam
Durmayan Yağmur Durmayan Yağmur OSMAN KAPLAN MUŞTU YAYINLARI   "İki yıl içinde ormanımızdaki ağaçların neredeyse tamamı kesilmişti. Artık yağmur yağdığı zamanlar deremizden çamur akıyordu. O gün yine deremizden çamur aktığı ve yağmurun bardaktan boşalır gibi yağdığı bir gündü. Gece, gök gürültüsünden ve şimşek ... Devam
Miras Miras MİRAS                      Memduh Şevket Esendal'ın tefrika edilmiş ilk, kitap olarak yayımlanmış üçüncü romanıdır.1924 yılı sonundan itibaren 38 sayı boyunca Meslek Gazetesi'nde her sayıda bir sayfa olmak üzere tefrika edilmiş, gazetenin kapanması üzerine roman yarım kalmıştır. II.A... Devam
Kelepir Kelepir KELEPİR       Behiye, Ayşe´nin Kocası, Berrin´in Evliliği, Hanife gibi öyküleri de kapsayan Kelepir´de bu kez de Memduh Şevket Esendal, karı-koca ilişkilerini, evlilik hayalleri kuran ve istedikleri kişilere ulaşmaya çalışan; ama zaman zaman da düş kırıklığına uğrayan insanları ele alıyo... Devam
Bir Kucak Çiçek Bir Kucak Çiçek BİR KUCAK ÇİÇEK       İnsan ve toplum anlayışımızın çağdaşlaşması; dilimizin özleşmesi yolunda büyük atılımlar yapan 1. Dünya Savaşı kuşağının Türk yazımında başlattığı gelişme içinde Memduh Şevket Esendal'ın önemli bir yeri vardır. Geniş ve çok yönlü gözlem gücüyle, yalın bir anlatımın ... Devam